Categories
Activităţi

Excursie în pădure

În cadrul atelierului “Oraşul este şi al nostru“, un număr de şapte copii şi tineri adolescenți au fost preluați din comunitățile de la Pata Rât şi au fost însoţiti la activitatea de recreere, care s-a desfășurat în Pădurea Hoia Baciu. Consultările cu părinții și înscrierile la atelier au fost efectuate in perioada 15-17 Noiembrie. Cu ocazia ieșirii, am învățat despre legendele pădurii misterioase, am alergat printre copaci, ne-am jucat şi am făcut poze superbe pentru profilul de social media al copiilor.

Am încercat să aprindem un foc în locul amenajat, și să prăjim frigărui din bezele de zahăr. Din păcate a plouat cu o zi în urmă și nu am reușit să găsim destule lemne uscate, aşa că am fost nevoiți să mâncăm bezele neprăjite 🙂

Totodată, am povestit despre importanţa protejării mediului înconjurător și despre beneficiile plimbărilor frecvente în natură. Spre finalul atelierului, în drum spre mașina care ne-a transportat la activitate, am zărit două veverițe foarte drăguțe. Copiii au fost plăcut surprinși când le-au zărit, au vrut să afle mai multe despre ele, asa că în drum spre casă le-am răspuns la câteva dintre curiozitățile lor.

Categories
Evenimente

Oraşul este şi al nostru

În cadrul proiectului “Încălcarea Dreptului de a locui într-un mediu sănătos și lupta romilor din Pata Rât pentru dreptate locativă” am organizat un atelier pentru copii. Au participat opt copii – trei fete şi cinci băieţi din Pata Rât. Împreună am mers la Iulius mall, la spațiul de joacă și după am servit laolaltă prânzul.

Categories
Comunicat de presa

Dreptul la locuință al romilor de la Pata Rât, lansarea proiectului

Proiectul „Încălcarea dreptului de a locui într-un mediu sănătos și lupta romilor din Pata Rât pentru dreptate locativă” derulat de Asociația Comunitară a Romilor din Coastei (ACRC) în parteneriat cu Fundația Desire și cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 a fost lansat in 27 octombrie 2021, în cadrul unui eveniment online.

Acest proiect a fost lansat în contextul în care în decembrie 2010 Primăria Cluj-Napoca a evacuat 350 romi de pe strada Coastei și i-a mutat în casele modulare la o distanță de sub 1000 metri de rampa de deșeuri. De 10 ani li se violează dreptul de a trăi într-un mediu sănătos. Proiectul dorește să contribuie la conștientizarea acestui fapt în rândurile publicului larg și la împuternicirea romilor în lupta pentru dreptate locativă.

Proiectul se adresează comunității din Pata Rât – respectiv comunitățile Coastei, Cantonului și Dallas – și urmărește implicarea directă a comunităților într-o serie de ateliere, cursuri și evenimente.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea conștientizării drepturilor romilor ca drepturi ale omului. Ca parte a acestei campanii de conștientizare, proiectul își propune derularea unei serii de activități de informare, cu participarea tinerilor din comunitățile din Pata Rât și studenți de altă etnie din Cluj.

Proiectul include și o componentă de ateliere adresate copiilor din Pata Rât de care vor beneficia aproximativ 100 de copii.

Cu sprijinul organizației partenere, Fundația Desire, proiectul va colecta informații pentru a depune un raport la CNCD despre discriminarea romilor din Pata Rât și vor fi documentate confesiunile mai multor membri ai comunității despre experiența lor de a fi trăit în Pata Rât în ultimul deceniu (inclusiv despre bolile din aceste comunități și cauzele care au condus la moartea oamenilor). Rezultatele urmează a fi publicate în cartea „10 ani în Pata Rât”.

Proiectul are și o importantă componentă de dezvoltare organizațională: acesta include programe de instruire dedicate membrilor asociației și voluntarilor, dar și achiziționarea de echipamente.

Proiectul va cuprinde atât activități adresate copiilor, cât și ateliere de conștientizare pe teme de dreptate locativă în rândul adolescenților, dar va avea și o importantă componentă de dezvoltare organizațională pentru creșterea capacității ACRC de a iniția și administra asemenea proiecte în viitor.

Un alt rezultat deosebit de important al proiectului constă în dobândirea experienței și dezvoltarea organizațională a promotorului în ceea ce privește organizarea comunitară mai vizibilă și mai sustenabilă, capabilă să vorbească despre mecanismele care duc la excluziune.

Organizațiile participante i-au asigurat pe promotori de suportul lor în lărgirea cadrului în care persoane din afara proiectului pot fi implicați în acțiuni și a modalităților prin care rezultatele proiectului pot fi continuate și multiplicate.

Enikő Vincze, președintele Fundației Desire a vorbit despre potențialul pe care o are colaborarea dintre organizațiile rome și nerome în a transforma experiențele directe ale comunităților rome din Pata Rât într-un mesaj politic general și de a aduce în discursul public subiectului locuirii ca pe unul relevant pentru toate grupurile și persoanele afectate de injustiție.

Printre temele întâlnirii s-a numărat și cea a sistemelor de finanțare din România, implicit a capacității restrânse pe care – în lipsa unei finanțări de bază, în lipsa experienței și a infrastructurii – o organizație la firul ierbii ca ACRC o poate avea în derularea proiectelor. În discuție s-a arătat și faptul că orice schimbare necesită timp și trebuie susținută de o activitate predictibilă și constantă, iar mecanismele de finanțare trebuie să țină cont de acest aspect.

Managerul de proiect, Zsiga Claudia Linda, a mulțumit finanțatorului pentru încrederea și sprijinul constant și a subliniat importanța proiectului pentru creșterea capacității ARCR de a acționa pentru oameni, răspunzând nevoilor identificate în comunitate.

Asociația Comunitară a Romilor din Coastei este o organizație de la firul ierbii formată de pe urma evacuării a 350 de persoane de etnie romă de pe strada Coastei din Cluj-Napoca. Înființată în 2011, asociația a funcționat ca parteneră în proiectul „Romedin. Educație pentru incluziune și justiție socială”, precum și în proiectul „Pata-Cluj 1”. Militând pentru drepturile romilor, echipa asociației și-a dorit dintotdeauna să dobândească abilități care să îi permită să acționeze ca o organizație autonomă dedicată acestei cauze.

Una dintre organizațiile cele mai vechi care au susținut lupta împotriva ghetoizării romilor și rasismului, precum și pentru dreptul la locuire în orașul Cluj este Fundația Desire, partenera ACRC în acest proiect. Înființată în 1996, fundația a funcționat ca o platformă de acțiune pentru intelectuali, academici, artiști, activiști și civili din orașul Cluj dedicați cauzei interculturalității și justiției sociale. Elaborându-și în timp o capacitate administrativă și organizatorică, fundația a susținut implementarea multor proiecte ce au crescut apoi în programe de sine stătătoare (fie ele în sfera academică, sau în sectorul ONG, ori în câmpul mișcărilor sociale).

Participanţii la evenimentul online
Categories
Comunicat de presa

Lupta pentru dreptul de a locui într-un mediu sănătos – un proiect al Asociației Comunitare a Romilor din Coastei

Începând cu 1 iulie 2021, Asociația Comunitară a Romilor din Coastei derulează proiectul „Încălcarea dreptului de a locui într-un mediu sănătos și lupta romilor din Pata Rât pentru dreptate locativă”, în parteneriat cu Fundaţia Desire. Proiectul este derulat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Asociația Comunitară a Romilor din Coastei este o organizație de la firul ierbii formată de pe urma evacuării a 350 de persoane de etnie romă de pe strada Coastei din Cluj-Napoca. În decembrie 2020 s-au împlinit 10 ani de la această evacuare. Una dintre organizațiile cele mai vechi care au susținut lupta împotriva ghetoizării romilor și rasismului, precum și pentru dreptul la locuire în orașul Cluj este Fundația Desire, partenera asociației în acest proiect.

În primele două luni ale proiectului, ACRC a constituit  echipa de lucru, începând să învețe din mers, cum poate o asociație mică de la firul ierbii să facă față cerințelor administrative ale unor programe de finanțare. Curând vor fi organizate primele activități adresate copiilor din cadrul atelierului „Orașul este și al nostru”. Atelierele se vor desfășura pe parcursul a 10 luni. În fiecare lună câte un grup de 10 copii între 8-12 ani va participa la o vizită planificată într-o locație cu caracter cultural, turistic sau sportiv și la munci de grădinărit în jurul caselor modulare din Pata Rât. La finalul fiecărei vizite, copiii vor fi invitați să scrie sau să deseneze ce au văzut, simțit și aflat cu ocazia acestora. La finalul proiectului se va realiza o expoziție cu aceste lucrări pe tema „Orașul este și al nostru”.

Grupul vizat de proiect este comunitatea din Pata Rât – respectiv comunitățile Coastei, Cantonului și Dallas –, iar proiectul construit pe patru piloni principali urmărește implicarea directă a comunităților amintite într-o serie de ateliere, cursuri și evenimente.

Pe lângă atelierele din cadrul programului „Orașul este și al nostru”, de care vor beneficia aproximativ 100 de copii, o altă componentă importantă a proiectului o constituie activitățile de formare menite să crească capacitatea ACRC de a elabora și dezvolta viitoare proiecte pentru comunitate. În cadrul cursurilor de dezvoltare organizațională vor fi organizate cursuri de scriere și management de proiecte, cursuri de limba engleză și cursuri de utilizare a calculatorului, activități de care vor beneficia aproximativ 100 de persoane: membri ai asociației, ai echipei de proiect și voluntari.

Pentru susținerea conștientizării, în rândul grupurilor vulnerabile din Pata Rât, a drepturilor omului la locuire într-un mediu sănătos, proiectul va facilita realizarea de interviuri cu membrii comunității despre efectele locuirii în mediul poluat al rampelor de deșeuri și va coordona depunerea unei petiții către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. În realizarea interviurilor vor participa 15 adulți, cinci studenți voluntari și doi jurnaliști. ACRC va urmări promovarea cât mai largă a rezultatelor, iar materialul rezultat va fi publicat în cartea „10 ani de Pata Rât”.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.