Categories
Comunicat de presa

Dreptul la locuință al romilor de la Pata Rât, lansarea proiectului

Proiectul „Încălcarea dreptului de a locui într-un mediu sănătos și lupta romilor din Pata Rât pentru dreptate locativă” derulat de Asociația Comunitară a Romilor din Coastei (ACRC) în parteneriat cu Fundația Desire și cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 a fost lansat in 27 octombrie 2021, în cadrul unui eveniment online.

Acest proiect a fost lansat în contextul în care în decembrie 2010 Primăria Cluj-Napoca a evacuat 350 romi de pe strada Coastei și i-a mutat în casele modulare la o distanță de sub 1000 metri de rampa de deșeuri. De 10 ani li se violează dreptul de a trăi într-un mediu sănătos. Proiectul dorește să contribuie la conștientizarea acestui fapt în rândurile publicului larg și la împuternicirea romilor în lupta pentru dreptate locativă.

Proiectul se adresează comunității din Pata Rât – respectiv comunitățile Coastei, Cantonului și Dallas – și urmărește implicarea directă a comunităților într-o serie de ateliere, cursuri și evenimente.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea conștientizării drepturilor romilor ca drepturi ale omului. Ca parte a acestei campanii de conștientizare, proiectul își propune derularea unei serii de activități de informare, cu participarea tinerilor din comunitățile din Pata Rât și studenți de altă etnie din Cluj.

Proiectul include și o componentă de ateliere adresate copiilor din Pata Rât de care vor beneficia aproximativ 100 de copii.

Cu sprijinul organizației partenere, Fundația Desire, proiectul va colecta informații pentru a depune un raport la CNCD despre discriminarea romilor din Pata Rât și vor fi documentate confesiunile mai multor membri ai comunității despre experiența lor de a fi trăit în Pata Rât în ultimul deceniu (inclusiv despre bolile din aceste comunități și cauzele care au condus la moartea oamenilor). Rezultatele urmează a fi publicate în cartea „10 ani în Pata Rât”.

Proiectul are și o importantă componentă de dezvoltare organizațională: acesta include programe de instruire dedicate membrilor asociației și voluntarilor, dar și achiziționarea de echipamente.

Proiectul va cuprinde atât activități adresate copiilor, cât și ateliere de conștientizare pe teme de dreptate locativă în rândul adolescenților, dar va avea și o importantă componentă de dezvoltare organizațională pentru creșterea capacității ACRC de a iniția și administra asemenea proiecte în viitor.

Un alt rezultat deosebit de important al proiectului constă în dobândirea experienței și dezvoltarea organizațională a promotorului în ceea ce privește organizarea comunitară mai vizibilă și mai sustenabilă, capabilă să vorbească despre mecanismele care duc la excluziune.

Organizațiile participante i-au asigurat pe promotori de suportul lor în lărgirea cadrului în care persoane din afara proiectului pot fi implicați în acțiuni și a modalităților prin care rezultatele proiectului pot fi continuate și multiplicate.

Enikő Vincze, președintele Fundației Desire a vorbit despre potențialul pe care o are colaborarea dintre organizațiile rome și nerome în a transforma experiențele directe ale comunităților rome din Pata Rât într-un mesaj politic general și de a aduce în discursul public subiectului locuirii ca pe unul relevant pentru toate grupurile și persoanele afectate de injustiție.

Printre temele întâlnirii s-a numărat și cea a sistemelor de finanțare din România, implicit a capacității restrânse pe care – în lipsa unei finanțări de bază, în lipsa experienței și a infrastructurii – o organizație la firul ierbii ca ACRC o poate avea în derularea proiectelor. În discuție s-a arătat și faptul că orice schimbare necesită timp și trebuie susținută de o activitate predictibilă și constantă, iar mecanismele de finanțare trebuie să țină cont de acest aspect.

Managerul de proiect, Zsiga Claudia Linda, a mulțumit finanțatorului pentru încrederea și sprijinul constant și a subliniat importanța proiectului pentru creșterea capacității ARCR de a acționa pentru oameni, răspunzând nevoilor identificate în comunitate.

Asociația Comunitară a Romilor din Coastei este o organizație de la firul ierbii formată de pe urma evacuării a 350 de persoane de etnie romă de pe strada Coastei din Cluj-Napoca. Înființată în 2011, asociația a funcționat ca parteneră în proiectul „Romedin. Educație pentru incluziune și justiție socială”, precum și în proiectul „Pata-Cluj 1”. Militând pentru drepturile romilor, echipa asociației și-a dorit dintotdeauna să dobândească abilități care să îi permită să acționeze ca o organizație autonomă dedicată acestei cauze.

Una dintre organizațiile cele mai vechi care au susținut lupta împotriva ghetoizării romilor și rasismului, precum și pentru dreptul la locuire în orașul Cluj este Fundația Desire, partenera ACRC în acest proiect. Înființată în 1996, fundația a funcționat ca o platformă de acțiune pentru intelectuali, academici, artiști, activiști și civili din orașul Cluj dedicați cauzei interculturalității și justiției sociale. Elaborându-și în timp o capacitate administrativă și organizatorică, fundația a susținut implementarea multor proiecte ce au crescut apoi în programe de sine stătătoare (fie ele în sfera academică, sau în sectorul ONG, ori în câmpul mișcărilor sociale).

Participanţii la evenimentul online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *