Categories
Comunicat de presa

Lupta pentru dreptul de a locui într-un mediu sănătos – un proiect al Asociației Comunitare a Romilor din Coastei

Începând cu 1 iulie 2021, Asociația Comunitară a Romilor din Coastei derulează proiectul „Încălcarea dreptului de a locui într-un mediu sănătos și lupta romilor din Pata Rât pentru dreptate locativă”, în parteneriat cu Fundaţia Desire. Proiectul este derulat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Asociația Comunitară a Romilor din Coastei este o organizație de la firul ierbii formată de pe urma evacuării a 350 de persoane de etnie romă de pe strada Coastei din Cluj-Napoca. În decembrie 2020 s-au împlinit 10 ani de la această evacuare. Una dintre organizațiile cele mai vechi care au susținut lupta împotriva ghetoizării romilor și rasismului, precum și pentru dreptul la locuire în orașul Cluj este Fundația Desire, partenera asociației în acest proiect.

În primele două luni ale proiectului, ACRC a constituit  echipa de lucru, începând să învețe din mers, cum poate o asociație mică de la firul ierbii să facă față cerințelor administrative ale unor programe de finanțare. Curând vor fi organizate primele activități adresate copiilor din cadrul atelierului „Orașul este și al nostru”. Atelierele se vor desfășura pe parcursul a 10 luni. În fiecare lună câte un grup de 10 copii între 8-12 ani va participa la o vizită planificată într-o locație cu caracter cultural, turistic sau sportiv și la munci de grădinărit în jurul caselor modulare din Pata Rât. La finalul fiecărei vizite, copiii vor fi invitați să scrie sau să deseneze ce au văzut, simțit și aflat cu ocazia acestora. La finalul proiectului se va realiza o expoziție cu aceste lucrări pe tema „Orașul este și al nostru”.

Grupul vizat de proiect este comunitatea din Pata Rât – respectiv comunitățile Coastei, Cantonului și Dallas –, iar proiectul construit pe patru piloni principali urmărește implicarea directă a comunităților amintite într-o serie de ateliere, cursuri și evenimente.

Pe lângă atelierele din cadrul programului „Orașul este și al nostru”, de care vor beneficia aproximativ 100 de copii, o altă componentă importantă a proiectului o constituie activitățile de formare menite să crească capacitatea ACRC de a elabora și dezvolta viitoare proiecte pentru comunitate. În cadrul cursurilor de dezvoltare organizațională vor fi organizate cursuri de scriere și management de proiecte, cursuri de limba engleză și cursuri de utilizare a calculatorului, activități de care vor beneficia aproximativ 100 de persoane: membri ai asociației, ai echipei de proiect și voluntari.

Pentru susținerea conștientizării, în rândul grupurilor vulnerabile din Pata Rât, a drepturilor omului la locuire într-un mediu sănătos, proiectul va facilita realizarea de interviuri cu membrii comunității despre efectele locuirii în mediul poluat al rampelor de deșeuri și va coordona depunerea unei petiții către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. În realizarea interviurilor vor participa 15 adulți, cinci studenți voluntari și doi jurnaliști. ACRC va urmări promovarea cât mai largă a rezultatelor, iar materialul rezultat va fi publicat în cartea „10 ani de Pata Rât”.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *